Wydawca

Wydawca

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO - SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA OSTROŁĘKA |
07-401 Ostrołęka
Ul. Kołobrzeska 15
Tel./fax 0-29 7691034
www.wses.edu.pl
wses@wses.edu.pl