Redakcja

Komitet redakcyjny Zeszytów Naukowych

  • dr inż. Ireneusz Żuchowski (redaktor naczelny),
  • mgr Kazimierz Krzysztof Bloch (sekretarz),
  • dr Agnieszka Sompolska-Rzechula (redaktor statystyczny),
  • mgr Alina Brulińska (redaktor językowy),
  • Jeffrey Taylor (redaktor językowy – język angielski),
  • dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ (redaktor tematyczny),
  • dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ (redaktor tematyczny),
  • dr hab. Piotr Bórawski (redaktor tematyczny)
  • dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (redaktor tematyczny)