O piśmie

Czym są Zeszyty Naukowe WSES

Zeszyty naukowe WSES w Ostrołęce to czasopismo w którym publikowane są prace z zakresu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Dominuje problematyka zarządzania, marketingu a także współczesne problemy ekonomiczne. Prace w Zeszytach są publikowane w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

W piśmie zamieszczane są materiały o charakterze naukowym, w tym w szczególności: artykuły
prezentujące z różnych perspektyw badawczych wszelkie problemy zarządzania, marketingu i ekonomii, komunikaty z badań, recenzje książek (polskich i zagranicznych) i omówienia artykułów zamieszczonych
w periodykach naukowych i branżowych.