Język:PL | EN
|OSTROŁĘKA STUDIA| WWW.WSES.EDU.PL


Ostrołęka - WSES

Ostrołęka - Zeszyty Naukowe WSES


Szanowne PAŃSTWO, jest mi niezmiernie miło informować, że zgodnie z opublikowaną listą punktowanych czasopism MNiSW, Zeszyty naukowe WSES
w Ostrołęce, otrzymały 9 pkt. Zachęcam do zapoznania się z Listami A, B i C dostępnymi na stronie: MNiSW

Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim współpracującym przy wydawaniu Zeszytów oraz Autorom.

dr Ireneusz Żuchowski Redaktor naczelny


Miło nam poinformować że nasze czasopismo jest indeksowane w bazach:

  • AcademicKeys
  • ARIANTA
  • BAZEKON
  • BazHum
  • CiteFactor
  • Index Copernicus Journal Master List
  • Researchbib
  • Sindex

Od 2014 r. (od nr 1/2014(12)) Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce zmieniają nazwę na Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, są wydawane online i są kontynuacją poprzednich Zeszytów wydawanych pod tytułem Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce o numerze ISSN 1897 – 7391. Częstotliwość ukazywania Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce – kwartalna.

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce to czasopismo w którym publikowane są prace z zakresu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Dominuje problematyka zarządzania, marketingu a także współczesne problemy ekonomiczne. Prace w Zeszytach Naukowych WSES są publikowane w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

W piśmie zamieszczane są materiały o charakterze naukowym, w tym w szczególności artykuły prezentujące z różnych perspektyw badawczych wszelkie problemy zarządzania, marketingu i ekonomii, komunikaty z badań, recenzje książek (polskich i zagranicznych) i omówienia artykułów zamieszczonych w periodykach naukowych i branżowych.